PRIVACY

 

 

 

Little Texas Western Store gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het

doel waarvoor u ze verstrekt hebt; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u

zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie.

 

Little Texas Western Store verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder

Uw E-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.